Wat als de schaakcomputer de behandeling zou plannen

Wat als de schaakcomputer de behandeling gaat inplannen?

In 1985 werd de eerste schaakcomputer ontwikkeld. Tegenwoordig is het zo vanzelfsprekend dat een schaakcomputer beter kan schaken dan een goede schaakspeler. Het is zelfs niet meer dan logisch dat een schaakcomputer met 5, 10 of 100 mensen tegelijk kan schaken. Bovendien kan hij tientallen stappen vooruitdenken en meerdere strategieën uitproberen om zo van iedereen te kunnen winnen. Ook weten we allemaal dat een normaal mens alleen van de schaakcomputer kan winnen als de computer bewust fouten maakt …. En toch laten organisaties hun zeer complexe planningspuzzel oplossen door een planner. Dat is zoooo 1985!

Superplanner gezocht! 

We gaan op zoek naar een superplanner. Een soort super(wo)man, met bovennatuurlijke talenten. Want dat heb je wel nodig om een fantastische planning op te leveren. Er moet rekening worden gehouden met alle verschillende wensen en eisen van de revalidant, de behandelaar en de organisatie. Ook moet de superplanner overzicht houden en inzicht hebben in alle beslissingen die er genomen moeten worden tijdens het planproces van alle cliënten in de hele organisatie.

Roosterplatform als superplanner? 

Is het echt goed plannen van alle multidisciplinaire behandelprogramma’s eigenlijk wel mogelijk voor de planner of de behandelaar? Een mens is nu eenmaal niet in staat om in een rap tempo alles te overzien en in datzelfde tempo altijd de juiste beslissingen te nemen. Om van begin tot eind weloverwogen keuzes te maken, te onderbouwen, te onthouden, te verantwoorden en congruent toe te passen, heeft de planner ondersteuning nodig.
Ik denk dat je als behandelaar of organisatie wilt dat een cliënt het voorgeschreven behandelprogramma daadwerkelijk krijgt. En als je dat wilt combineren met de wensen, eisen, beschikbaarheid van de cliënt en de behandelaar op basis van de door de organisatie bepaalde kaders, blijft er maar 1 optie over: We zoeken een planner die net zo snel is als een schaakcomputer!

Plannen lijkt op snelschaken. 

Roosterplatform is specifiek gemaakt om automatisch te plannen net zoals een schaakcomputer specifiek gemaakt is voor een potje schaken. Een belangrijk aspect is dat plannen erg op snelschaken lijkt. Je hebt maar een paar minuten om je volgende set te bepalen. Immers als planners heb je in de GRZ zomaar 1.500 activiteiten en in de MSR zomaar 10.000 activiteiten per week te plannen. En deze planning moet bijvoorbeeld op de vrijdag gemaakt worden. Dat betekent dat er altijd tijdsdruk is. Roosterplatform is exact hiervoor gemaakt.
Een belangrijke overeenkomst tussen de schaakcomputer en Roosterplatform is dat ze allebei gemakkelijk 100 sets vooruit kunnen denken. Daarnaast kunnen beiden diverse strategieën toepassen en heel veel spelletjes tegelijk spelen. Voor de schaakcomputer én Roosterplatform is het geen probleem om na elke set opnieuw alle mogelijke sets als reactie op het spel van de tegenstander (lees alle mutaties) door te rekenen.
Roosterplatform plant vol automatisch. Oftewel, Roosterplatform rekent alles door, denkt 100 sets vooruit, gaat opnieuw rekenen en heeft in enkele minuten alle behandelingen gepland. Hierbij rekening houdend met alle protocollen, planningsstrategieën, wensen en eisen van cliënten en behandelaren binnen de kaders van de organisatie. Roosterplatform is zelfs in staat de beschikbaarheid van middelen en ruimtes en de reistijd tussen locaties te plannen.

En de planner dan?  

Betekent dit dan dat we helemaal geen planners meer nodig hebben? Nee dat zeker niet.
De planner is hard nodig om de juiste wensen en eisen in het systeem in te vullen. En daarmee de balans te bewaken tussen revalidant, organisatie en behandelaar. Elke week is er weer nieuwe feedback op de planning. En daarmee een taak voor de planner om dit te integreren in de planningsstrategie voor de volgende week. Dit betekent dat hij in gesprek moet met behandelaar en management over wat wel en niet gewenst of toegestaan is. En op basis van deze strategie gaat roosterplatform de planning maken.

Schaakmat?  

Een optimale samenwerking van Roosterplatform en planner geeft een optimale planning. Een planning waarop je kan vertrouwen, bouwen en sturen. Elke week dezelfde kwaliteit! Want Roosterplatform staat elke dag 100% fit klaar om de puzzel optimaal te leggen. Roosterplatform wint het qua puzzelen simpelweg van de planner. En dat is logisch!

Wilt u weten wat roosterplatform voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.