Met wie mag ik in gesprek over de doorontwikkeling van de zorgpaden in de GRZ?


Op 7 maart publiceerde Q-Consultzorg haar rapport “inventarisatie zorginhoud GRZ”.
In dit rapport worden aanbevelingen gedaan over onder andere het samen door ontwikkelen van zorgpaden.Ook wordt een oproep geplaatst om te onderzoeken of er betere datasets beschikbaar kunnen komen.
Ik denk dat Roosterplatform hierin veel kan betekenen.


“Doorontwikkeling zorgpaden vraagt grote inspanning”

Q-Consultzorg vergelijkt de basis van een gestandaardiseerd zorgprogramma/zorgpad per diagnosegroep met een ketting. Daar waar individuele patiënten specifieke aanvullende zorg en/of behandeling nodig hebben worden aparte modules ingezet, als kralen aan een ketting.

Ik heb het afgelopen jaar veel GRZ-aanbieders gesproken en dat bevestigt het beeld wat door Q-Consultzorg wordt geschetst dat het overgrote deel van de GRZ-aanbieders zorgpaden heeft ontwikkeld voor de verschillende diagnosegroepen. Maar de doorontwikkeling van deze zorgpaden en het in praktijk toepassen van de zorgpaden is veelal een grote inspanning voor de zorgaanbieders en blijft daardoor vaak liggen.

“Landelijke informatie nodig om aan informatiebehoefte te voldoen”

Q-Consultzorg schrijft dat op basis van de huidige landelijk beschikbare informatie (open DIS-data) niet voldaan kan worden aan de informatiebehoefte van zorgaanbieders en landelijke partijen omdat er geen inzicht is in de totale inzet van de behandeling in de GRZ.

In Roosterplatform plannen we de behandelkaart (zorgpad/zorgprogramma) van de cliënt. Deze behandelkaart is ingericht op voorschrijfniveau, wat wil zeggen dat elke organisatie waar Roosterplatform de multidisciplinaire behandeling voor plant deze data ter beschikking heeft. Ook hebben we met GeriMedica, Nedap en VIR afgesproken dat we de geaccordeerde tijd terugontvangen. Dat betekent dat Roosterplatform data heeft met betrekking tot zowel de voorgeschreven, de geplande als de geleverde behandeling. De data is op het niveau van de behandelactiviteit, denk bijvoorbeeld aan individuele ergotherapie, fitnessgroep, handengroep, NPO, huiswerkoefeningen of zorg op afstand (eHealth).

“Pak samen de doorontwikkeling van zorgpaden op”

Ik herken wat in de publicatie wordt gezegd dat vele organisaties hun eigen zorgpad-wiel aan het uitvinden zijn en dat dat een grote inspanning is voor elke GRZ-aanbieder.  Bij start van de implementatie van Roosterplatform geef ik zelf dan ook vaak het advies om allereerst zorgpaden te maken tot aan het eerste mdo. Omdat in de praktijk blijkt dat in het eerste mdo een zorgpad fors wordt aangepast aan de specifieke vraag van de individuele patiënt. Vanzelfsprekend is het interessant om met hulp van de data van Roosterplatform te ontdekken of er toch een standaard is te ontdekken, met een aantal specifieke modules. Op dit moment kan Roosterplatform dat onderzoeken voor elke individuele GRZ-aanbieder. Dat is al zeer interessant. Nog interessanter wordt het als alle gebruikers van Roosterplatform deze data zouden samenvoegen en (laten) analyseren.

Roosterplatform kan veel data aanleveren.

Maar voor de analyse en interpretatie van deze data heeft Roosterplatform anderen nodig, bijvoorbeeld de universitaire netwerken, Verenso, Actiz of Studio GRZ? (Vanzelfsprekend wordt data alleen gedeeld na toestemming van de GRZ-aanbieders)

Mag ik met u doorpraten over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via  saskia@roosterplatform.nl of 085 808 1120

Wilt u weten wat roosterplatform nog meer voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.

Wilt u het hele rapport van Q-Consultzorg lezen? https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/05/inventarisatie-zorginhoud-grz