De MSR en de GRZ zijn gewoon gelijk!

Roosterplatform heeft bij meerdere Medisch Specialistische Revalidatiecentra (MSR) de planprocessen geanalyseerd. Bij Merem heeft Roosterplatform daadwerkelijk kunnen schaduw draaien en daarmee onderzocht of de software geschikt is voor de MSR. Zowel Merem als Roosterplatform zijn tot de conclusie gekomen dat onze software de MSR kan plannen. Het enige relevante verschil is dat er in de MSR veel meer activiteiten per week worden gepland dan in de GRZ (tussen de 10 en 30 maal meer per week).

De planningspuzzel in de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is voor Roosterplatform dus gewoon gelijk!

Is Roosterplatform klaar voor de MSR?

Deze vraag hebben we beantwoord via een Proof of Concept (PoC) samen met de MSR instelling Merem in Hilversum. Roosterplatform en Merem waren beiden benieuwd of de software van Roosterplatform geschikt zou zijn voor de complexe planning van de MSR. Oftewel, kan ook de MSR haar voordeel doen met de efficiëntie winst die roosterplatform geeft binnen de GRZ? De businesscase van roosterplatform binnen de GRZ is reeds veelvuldig bewezen. Maar kunnen we deze businesscase ook zondermeer toepassen op de MSR? Na een periode van 3 maanden samenwerken en schaduw planningen draaien, is de conclusie duidelijk en eenduidig. De planningspuzzel in de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) en de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is voor Roosterplatform gelijk. Natuurlijk is in de MSR het aantal activiteiten tussen de 10 en 30 maal groter dan in de GRZ. Maar Roosterplatform kan zowel de processen als het aantal activiteiten gewoon goed plannen! En de planners bij Merem zijn enthousiast over de manier waarop hun werk verandert en hoe ze beter door Roosterplatform worden ondersteund.

Merem is blij met de resultaten

Tijdens de PoC hebben we het hoofd van de planner als het ware leeggeschud om zo zoveel mogelijke planstrategieën te verzamelen. Het plannen op basis van deze strategieën heeft in de PoC fase al veel inzichten opgeleverd aan de organisatie, die voorheen verborgen bleven. De objectiviteit van Roosterplatform door te plannen op basis van deze strategieën, geeft de planner de mogelijkheid om zijn onderbuikgevoel te toetsen en met feiten te onderbouwen.
Nog een reden waarom Merem blij is met de resultaten is, dat Roosterplatform de hele organisatie in één keer kan plannen. Waardoor bijvoorbeeld de agenda’s van behandelaren, die in verschillende teams werken, efficiënter worden gepland. Dit is voor een planner te complex, vanwege de grote hoeveelheid activiteiten en strategieën. Ook bleek het feit dat er binnen enkele minuten een helemaal nieuw rooster gegenereerd kan worden echt een grote pré. Het opnieuw beginnen is soms wel wenselijk maar tot nu toe ondoenlijk voor een planner.

Nieuwe plan strategieën

Naast alle bestaande planstrategieën die inmiddels uitgebreid in de praktijk zijn bewezen, hebben we vanuit de PoC ook een aantal planstrategieën toegevoegd. Zo kunnen we volautomatisch groepen plannen zonder vast tijdstip. Ook kunnen we staffels in groepen geautomatiseerd plannen, bijvoorbeeld tot 3 cliënten is 1 fysiotherapeut nodig, bij de 4e cliënt moet er een extra therapeut bij. Maar dat hoeft geen fysiotherapeut te zijn en bij de 7e… en zo verder. Ook kunnen we in het najaar de zorgpaden plannen met een verplichte volgorde. En om de agenda’s van de behandelaren echt optimaal te plannen, kunnen we ook de niet cliënt gebonden zaken, zoals lunches of overleggen tussen behandelaren door de software op een slimme manier laten inplannen.

Nieuwe ontwikkeling

In het najaar 2019 zullen we onze nieuwe versie live hebben. Naast de uitstap voor de MSR is er ook heel veel gebeurd voor de GRZ. We hebben alle gebruikers ervaringen, wensen en eisen van de afgelopen jaren bijgehouden. Dit heeft geleid tot een nieuwe gebruikers interface en gebruikers ervaring, maar ook tot een nieuw technisch design. Dus zowel aan de gebruikers als de ICT is gedacht. Handiger, intuïtiever, sneller, veiliger, beter schaalbaar, enz. En belangrijk in deze tijd, het is volledig SaaS.

Wilt u weten wat roosterplatform voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.