De digitale behandelkaart

Wijzigen van het revalidatieprogramma leidt automatisch tot een nieuwe planning!

Roosterplatform heeft een digitale behandelkaart ontwikkeld. Via deze behandelkaart kunnen planners en behandelaren de behandelprogramma’s en zorgpaden van de revalidant eenvoudig starten en aanpassen.

Digitale behandelkaart.

Bij opname krijgt elke revalidant een revalidatieprogramma (zorgpad) op basis van de triage door de SO.  In sommige organisaties wordt voor elke revalidant een individueel behandelprogramma opgesteld, bij andere organisaties zijn de revalidatieprogramma’s gestandaardiseerd. In Roosterplatform wordt dit ingevoerd en vervolgens, op basis van de roosterstrategieën automatisch gepland.
Revalideren is echter maatwerk, dus bij veel revalidanten wordt het programma regelmatig aangepast.  Er moet bijvoorbeeld vanaf volgende week een groep wekelijks worden ingepland, of (bijvoorbeeld) de frequentie van individuele fysiotherapie moet omlaag en ergotherapie moet worden opgestart.

 

Makkelijk behandelingen wijzigen op de digitale behandelkaart.

Wekelijkse wijzigingen in een revalidatieprogramma zijn eerder regel dan uitzondering in de GRZ. Het gemakkelijk kunnen wijzigen van het revalidatieprogramma is dus ook belangrijk. Elke aanpassing moet vanzelfsprekend ook worden verwerkt in de agenda van de revalidant en de behandelaar. Op de nieuwe digitale behandelkaart kunnen behandelaren gemakkelijk zelf een reeks behandelingen, een soort behandeling of een enkele afspraak toevoegen of de frequentie aanpassen.

Wijzigingen worden automatisch meegenomen in de planning.

Elke aanpassing wordt in Roosterplatform meteen klaargezet om mee te nemen als er een nieuw rooster wordt gemaakt. Roosterplatform genereert het rooster in de door de organisatie bepaalde plancyclus, bij veel GRZ organisaties is dat wekelijks. Bij het genereren van het rooster wordt de agenda van de revalidant op basis van de nieuwe behandelkaart, inclusief alle wijzigingen automatisch gepland, rekening houdend met alle roosterstrategieën.

Monitoren behandelinzet via de digitale behandelkaart.

De digitale behandelkaart is zo ontworpen dat er gemakkelijk kan worden teruggekeken en vooruit gekeken naar de behandelinzet. Op basis van het behandelprogramma, gerealiseerd en gepland, kunnen organisaties de ontwikkeling van de uren en dagen monitoren. De digitale behandelkaart kan worden uitgebreid met een DBC module, waarbij inzicht wordt gegeven in het te verwachten DBC traject.

ECD/EPD koppeling.

Op dit moment zijn we met de verschillende ECD leveranciers in gesprek om deze digitale behandelkaart geïntegreerd, via single sign on, in het ECD te tonen.

Wilt u weten wat roosterplatform voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.