Begroten formatie behandelaren

Het bepalen van de formatie van behandelaren op basis van gemiddelden is verleden tijd.

Veel organisaties worstelen met het begroten van de formatie voor behandelaren in de revalidatie. Er zijn allerlei rekenmodellen bedacht, door organisaties zelf en door externe partijen. In de GRZ zien we dat de formatieberekening veelal wordt gebaseerd op de oude ZZP 9, gecorrigeerd voor de gemiddelde inzet van behandelaren die in het voorgaande jaar is gerealiseerd.

Mismatch formatie behandelaren leidt tot professionele kramp.

Daarbij voelt eigenlijk iedereen dat dit niet klopt omdat deze rekenmethode niet meer past bij de ontwikkelingen in de revalidatie.
Het begroten van de formatie van behandelaren op basis van het verleden betekent dat er voor de behandelaren geen ruimte is om meer intensieve revalidatie te geven dan het jaar ervoor, ongeacht de revalidanten die op dat moment zijn opgenomen. Dat leidt tot professionele kramp bij behandelaren en hun managers. De formatie die beschikbaar was in het verleden wordt dan leidend voor de inhoud van de behandelprogramma’s in het heden.

Beschikbare capaciteit leidend voor behandelfrequentie?

De inhoud van de behandelprogramma’s is dan niet gebaseerd op de revalidatiedoelstelling en de aard van de aandoening, maar wordt bepaald door de factor beschikbaarheid binnen de formatie. Dat kan betekenen dat een revalidant met een cva, die op basis van het revalidatieplan zou moeten deelnemen aan een intensief programma afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaren, een intensief of een niet intensief programma krijgt. Als er veel lege bedden zijn, kan de inzet van de behandelaren worden verschoven naar intensieve programma’s. Maar als alle bedden bezet zijn en voorgaande jaren er gemiddeld minder intensieve programma’s waren dan nu noodzakelijk zijn, dan heeft de revalidant pech.

Behandelkaart cliënten leidend voor capaciteit behandelaren.

Roosterplatform helpt de noodzakelijke capaciteit te bepalen omdat we de behandelprogramma’s van de revalidanten in de agenda van de revalidant én de behandelaar plannen. Hierdoor ontstaat inzicht in welke formatie nodig is om de behandelprogramma’s van de revalidanten te kunnen plannen.
Door het gebruik van Roosterplatform hoeft de formatie niet meer te worden bepaald op basis van het verleden, maar kan deze op basis van de reële revalidatieplannen van alle revalidanten worden vastgesteld voor de lopende en de komende weken. Via onze digitale behandelkaart bepalen de behandelaren het revalidatieprogramma. De behandelingen op de behandelkaart worden gepland in de agenda van de cliënt en behandelaar. Hierdoor is over- of ondercapaciteit van behandelaren meteen in beeld en kunnen er zo nodig maatregelen worden genomen.

Wilt u weten wat roosterplatform nog meer voor het begroten van de formatie van uw behandelaren kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.