Anders denken, Anders doen!

Geregeld wordt aan mij gevraagd wat eigenlijk het verschil is tussen het plannen met een digitaal planbord en plannen met Roosterplatform.
Als ik deze vraag krijg, dan denk ik meestal: “heb je even?” De verschillen zijn namelijk veel en groot!

Goed plannen = optimaal afstemmen

Om elkaar goed te begrijpen is het handig om allereerst te vertellen wat wij bedoelen met plannen.  Roosterplatform beschouwt plannen als hét middel om vraag en aanbod op optimale wijze op elkaar af te stemmen.  Dat wil zeggen dat wij vinden dat goed plannen gaat over het optimaal afstemmen van de beschikbaarheid van de behandelaar, het middel en de ruimte (het aanbod) op de vraag van de cliënt (het behandelprogramma).  Zodat de juiste medewerkers, op het juiste moment, op de juiste plek met het juiste middel professionele zorg kunnen bieden aan de cliënt.

Goed plannen = integraal perspectief cliënt + behandelaar + planner + arts + organisatie

Deze optimale afstemming van aanbod op vraag heeft nadrukkelijk niet alleen betrekking op efficiëntie. Natuurlijk gaat goed plannen over het transparant maken van de capaciteit en het proactief inzicht geven in de (niet) passende bezetting.  Om eerlijk te zijn vinden wij dit pas het begin van plannen. Wij vinden het noodzakelijk om de volle breedte en complexiteit van planningsvraagstukken mee te nemen in de planning. Deze planningsvraagstukken worden door ons integraal benaderd. Plannen gaat wat betreft Roosterplatform dus nadrukkelijk naast het efficiënt inzetten van de medewerkers, ook over het plezierig en zorgvuldig plannen van de behandelingen en agenda’s.  Om deze kwaliteit van de planning te garanderen zijn de wensen en eisen van cliënten, behandelaren, artsen én organisatie medebepalend voor de planning.

Plannen is dus een middel om kwantitatief én kwalitatief aanbod en vraag optimaal te matchen.

Echt goed plannen is met een digitaal planbord onmogelijk

Een planner die plant met behulp van een digitaal planbord moet met beperkte inzichten zorgdragen voor een optimale planning. Bij het plannen met een planbord is de planner eigenlijk de hele dag bezig een te moeilijke sudoku te leggen. Elke afspraak wordt door de planner op het planbord gepland. En elke wijziging in het behandelprogramma van een cliënt, moet één voor één worden afgehandeld. Bovendien betekent elke wijziging in de beschikbaarheid veel puzzelen, herplannen en laten vervallen van afspraken. Een planner met een planbord is daardoor een groot deel van de dag bezig met het verschuiven en herplannen van afspraken. Tijdens het plannen rekening houden met alle kwaliteitsaspecten is voor een planner vaak onmogelijk, doordat een planner geen overzicht heeft over en inzicht heeft in alles wat te maken heeft met de planning.

Goed plannen kan alleen geautomatiseerd

Roosterplatform heeft het denken over de planning daarom omgedraaid. De computer neemt het puzzelwerk over. Om dat goed te kunnen, zijn alle wensen en eisen geborgd in de software. Behandelaren en artsen hebben daarmee veel invloed op hetgeen er gepland moet worden en hoe ze dat gepland willen hebben. De software legt vervolgens de hele puzzel. De functie van de planner schuift daardoor op van planner naar capaciteitscoördinator.

Doordat Roosterplatform geautomatiseerd de hele planpuzzel legt, op basis van de vooraf geformuleerde eisen, worden de behandelingen beter gepland, de agenda’s plezieriger en de organisatie doelmatiger.

Ik kan hier uren over praten, dus mocht je meer willen weten, neem vooral contact met me op.

saskia@roosterplatform.nl / 085 808 11120

En dat kan vanzelfsprekend ook via teams, zoom, google hangout of skype!

 

 

De MSR en de GRZ zijn gewoon gelijk!

Roosterplatform heeft bij meerdere Medisch Specialistische Revalidatiecentra (MSR) de planprocessen geanalyseerd. Bij Merem heeft Roosterplatform daadwerkelijk kunnen schaduw draaien en daarmee onderzocht of de software geschikt is voor de MSR. Zowel Merem als Roosterplatform zijn tot de conclusie gekomen dat onze software de MSR kan plannen. Het enige relevante verschil Continue reading

Wat als de schaakcomputer de behandeling zou plannen

Wat als de schaakcomputer de behandeling gaat inplannen?

In 1985 werd de eerste schaakcomputer ontwikkeld. Tegenwoordig is het zo vanzelfsprekend dat een schaakcomputer beter kan schaken dan een goede schaakspeler. Het is zelfs niet meer dan logisch dat een schaakcomputer met 5, 10 of 100 mensen tegelijk kan schaken. Bovendien kan hij tientallen stappen vooruitdenken en meerdere strategieën uitproberen om zo van iedereen te kunnen winnen. Continue reading

Begroten formatie behandelaren

Het bepalen van de formatie van behandelaren op basis van gemiddelden is verleden tijd.

Veel organisaties worstelen met het begroten van de formatie voor behandelaren in de revalidatie. Er zijn allerlei rekenmodellen bedacht, door organisaties zelf en door externe partijen. In de GRZ zien we dat de formatieberekening veelal wordt gebaseerd op de oude ZZP 9, gecorrigeerd voor de gemiddelde inzet van behandelaren Continue reading

De digitale behandelkaart

Wijzigen van het revalidatieprogramma leidt automatisch tot een nieuwe planning!

Roosterplatform heeft een digitale behandelkaart ontwikkeld. Via deze behandelkaart kunnen planners en behandelaren de behandelprogramma’s en zorgpaden van de revalidant eenvoudig starten en aanpassen.

Digitale behandelkaart.

Bij opname krijgt elke revalidant een revalidatieprogramma (zorgpad) op basis van de triage door de SO Continue reading