Een efficiënte planning levert geld op!

Vraag eens aan een manager uit de logistieke branche wat het oplevert als hij iets efficiënter zou omgaan met zijn resources. Zijn antwoord zal zijn, ‘het  optimaliseren  van processen is mijn baan, want het is onze levensader, ons bestaansrecht’.  Hoe efficiënter de organisatie is georganiseerd, hoe hoger de winst zal zijn. En daarmee bepaalt de efficiëntie  het voortbestaan van de organisatie. Als dit niet op orde is, zullen de kosten omlaag moeten. Oftewel, met minder personeel hetzelfde werk doen, waardoor iedereen nog harder moet werken.

Precies ditzelfde geldt ook binnen de zorg.

De personen die bezig zijn met het inplannen van de behandelingen van cliënten, de behandelaren, en de ruimtes en middelen, zijn cruciaal voor de effectiviteit van een zorginstelling. In de logistieke branche is hiervoor een speciale functionaris aangesteld, met een achtergrond in logistiek en capaciteitsmanagement. In een zorgorganisatie wordt dit er vaak door iemand ‘even bij gedaan’.

Echter, ook in de zorg  is de effectiviteit bepalend voor de inkomsten en het voortbestaan van de organisatie.
Organisaties vragen regelmatig of Roosterplatform niet erg duur is? Mijn antwoord is dan volmondig: ‘Nee, juist het tegenovergestelde!’
Uit de businesscase die achter Roosterplatform zit, blijkt dat het voor de cliënt, behandelaren  én organisatie goed is als Roosterplatform de agenda’s efficiënt en gebalanceerd plant.


De client centraal als uitgangspunt, hou toch op!

De stewardess vertelt voordat het vliegtuig vertrekt om, in geval van nood, eerst het zuurstofmasker op je eigen mond te zetten alvorens je je kind helpt met zijn zuurstofmasker. Dit zijn zorgvuldig uitgedachte procedures! Je kunt anderen immers niet helpen als het niet goed gaat met jezelf.  

Dit geldt ook voor zorginstellingen. Een instelling moet eerst gezond zijn en goed functioneren, om daarna de juiste aandacht en tijd te kunnen geven aan de client. En we weten allemaal dat dit het liefst is wat we willen! Net zo graag als een ouder wil dat het goed gaat met zijn kind, maar toch eerst bezig moet met zijn eigen zuurstofmasker. En dat is heel erg lastig, omdat het zo tegennatuurlijk voelt.

Dus we moeten eerst bezig zijn met een gezonde en goed functionerende organisatie. Hiervoor is het efficiënt omgaan met je bronnen de sleutel. In de zorg hebben we het dan over behandelaren, artsen, zorgprofessionals, locaties, ruimtes, middelen, etc. Als we dit optimaal weten in te zetten, komen we automatisch op het punt, dat we dan écht naar de cliënt kunnen gaan kijken en de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon kunnen gaan leveren.

Dit is het uitgangspunt van Roosterplatform. De mensen die bezig zijn met het plannen van al deze activiteiten in agenda’s van cliënten en behandelaren, extreem goed gereedschap (software) geven om efficiënt te kunnen plannen. Roosterplatform biedt software die de organisatie ondersteunt om via deze tweetraps raket bij te dragen aan betere zorg!

Geen vieze woorden

OK, we zijn het er dus over eens dat efficiëntie leidt tot meer inkomsten, wat vervolgens weer leidt tot daadwerkelijk betere zorg.  Efficiëntie en geld zijn dus geen vieze woorden.

Het is cruciaal dat iedereen, die in de zorg werkt, dit begrijpt en ondersteunt.  Pas dan kunnen we de zo noodzakelijke aandacht en zorg voor de cliënt leveren. Pas dan kunnen we de juiste mensen aan het werk zetten, met de juiste software oplossingen, om dit goed te ondersteunen.

Roosterplatform is zo’n oplossing. De afgelopen 15 jaar hebben we onze planmotor voortdurend doorontwikkeld, om vlot een goede, zinnige, efficiënte en gebalanceerde planning in elkaar te zetten.  Zonder goede software is dit, week in week uit, een hels karwei. Vraag dat maar eens aan de mensen die plannen in de zorg. Roosterplatform klaart deze klus volautomatisch. We hebben dit bereikt door 15 jaar lang enorm te investeren in tijd en mensen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren nog volop doorgaan waarmee we zorgen dat Roosterplatform de organisaties nog veel beter volautomatisch kan ondersteunen bij het efficiënt plannen. Dit is dan ook de basis van de hoge kosten voor Roosterplatform.

Daar staat ook wat tegen over!  Er is grote winst voor client, behandelaar en organisatie. Deze winst is niet (alleen) in geld uit te drukken. Voor de cliënt betekent dit meer zorg, op momenten die beter zijn afgestemd op zijn of haar behoefte. Voor de behandelaar betekent dit gemakkelijker afspraken inplannen,  beperken van uitval en een beter aaneengesloten agenda. Voor de organisatie betekent dit een optimale inzet van de resources en grip op client en behandelaar tevredenheid. Roosterplatform kan dit balanceren en elke week  in de  planningen terug brengen

Het team van Roosterplatform

Ons team is samengesteld uit professionals, die 25 jaar ervaring hebben opgedaan in verschillende branches van E-commerce, Machine Learning en Zorg. En juist dit is een belangrijk ingrediënt voor het succes van Roosterplatform, het associëren en combineren van al deze ervaringen en branches. Want de parallellen met andere branches zijn verbazingwekkend groot. Dus laten we daar van leren!

Een oproep vanuit ons hart, overtuigd, gedreven en gepassioneerd. Graag willen we in gesprek om uitleg te geven over onze businesscase en over de werking van onze software en wat dat kan betekenen voor jullie organisatie. Welke veranderprocessen dit triggert en wat het oplevert.

Roosterplatform
Herman de Jager

 


Wilt u weten wat roosterplatform voor u kan betekenen? Voor meer informatie klik hier of neem contact met ons op.